“Az egyén képes arra, hogy változtassa, bővítse vagy korlátozza a figyelmét, vagyis azokat a köröket és módokat, ahonnan az információt szerzi, ahogyan az információt lehetőségeiben értelmezi, valamint amire hat. A szemléleti módok ilyenformán tehát nem különálló szintek és nem osztályozások, hanem az egyén számára lehetőségek arra, hogy a figyelmét változtassa. Bizonyos tekintetben fejlődési szakaszoknak is tekinthetők, ugyanakkor az is mondható, hogy minden egyénnek minden pillanatban lehetősége van rá, hogy az értelme által, a választószemszöge szerint változtasson azon, ahogy az információkat és képzeteket kezeli, mozgatja, megéli.”

Török-Szabó Balázs: A teoretika
(3.7.0. Összefüggések, 290. o.)