Részletek2018-03-28T15:55:54+02:00

Önállóság

"Az önállóság az értelem azon képessége, hogy a saját képzeteiből, a saját munkája által képes sajátos információt, módosítást létrehozni a valóságban. Az értelem egyedi rendezőképessége, létrehozó képessége, az az adottsága, hogy egyedi [...]

Egyediség

"Az egyén aszerint tapasztalja meg a zenét, ami benne az adott pillanatban van, hisz magát tapasztalja a zenén keresztül, a saját valóságosságát, azt, ami önmaga abban a pillanatban. A zene mint információ [...]

Információ, egyén, valóság

"Az egyén képes arra, hogy változtassa, bővítse vagy korlátozza a figyelmét, vagyis azokat a köröket és módokat, ahonnan az információt szerzi, ahogyan az információt lehetőségeiben értelmezi, valamint amire hat. A szemléleti módok [...]

Minden mozog

"A világban minden mozog. A mindenbe beletartozik minden, ami létezett, létezik, létezhet, minden, ami hatással van az egyénre és amire az egyén hat, minden, ami körülveszi, számára ismert és ismeretlen, és beletartozik [...]

Az énkép

"Az egyénnek a rá vonatkozó, minősített és viszonyított képzeteinek egy bizonyos csoportjáról, az énképéről kialakul az a téves elképzelése, hogy az a valóság szempontjából is létező és azonos magával. Ez az elképzelés [...]

A fejlődés természetes folyamat

"A fejlődés – a tudatos változtatás – természetes folyamat. Az egyén természeténél fogva a fejlődést keresi. A fejlődés igénye hajtja akkor is, amikor öntudatlanul, belső indíttatásától vezetve igyekszik a valóság felé. Azonban az [...]

Tegyük fel, hogy…

"Az emberi testet az ember feltérképezte, felépítése, működése ismertnek tekinthető, a testről származó ismeretek hozzáférhetőek mindenki számára. Azonban az ember több, mint a teste és a testen túlmutató jellemzői, ember mivoltának további ismérvei, építőelemei [...]

Go to Top