Részletek Török-Szabó Balázs: A teoretika c. könyvéből

Önállóság

Az önállóság az egyén valóságossá válásának lehetősége. Annak lehetősége, hogy képes az egyedi alkotásra, egyedi értékrend létrehozására, egyedi, minden mástól független rendszer szerint rendezni képzeteket és információkat, és ehhez az egyedi rendszerhez tartani magát. Török-Szabó Balázs: A teoretika (4.2.2. Önállóság, 321. o.)

2017-08-31T01:04:56+00:00augusztus 31, 2017|Részletek|

Egyediség

Az egyén aszerint tapasztalja meg a zenét, ami benne az adott pillanatban van, hisz magát tapasztalja a zenén keresztül, a saját valóságosságát, azt, ami önmaga abban a pillanatban. A zene mint információ lehetőségei közül azt érzi, amit az egyediségével kiválaszt. Az információ lehetőségei és az egyediség így függ össze. Az egyediség tehát lényegi eleme a [...]

2017-08-31T00:46:19+00:00augusztus 31, 2017|Részletek|

Információ, egyén, valóság

Az egyén képes arra, hogy változtassa, bővítse vagy korlátozza a figyelmét, vagyis azokat a köröket és módokat, ahonnan az információt szerzi, ahogyan az információt lehetőségeiben értelmezi, valamint amire hat. A szemléleti módok ilyenformán tehát nem különálló szintek és nem osztályozások, hanem az egyén számára lehetőségek arra, hogy a figyelmét változtassa. Bizonyos tekintetben fejlődési szakaszoknak is [...]

2017-08-31T01:04:33+00:00július 5, 2017|Részletek|

Minden mozog

A világban minden mozog. A mindenbe beletartozik minden, ami létezett, létezik, létezhet, minden, ami hatással van az egyénre és amire az egyén hat, minden, ami körülveszi, számára ismert és ismeretlen, és beletartozik maga az egyén is. A világban minden információ. A mozgás pedig az információ mozgása – azaz a kapcsolat az információk között. Az egyén [...]

2017-08-31T01:02:02+00:00július 4, 2017|Részletek|

Az énkép

Az egyénnek a rá vonatkozó, minősített és viszonyított képzeteinek egy bizonyos csoportjáról, az énképéről kialakul az a téves elképzelése, hogy az a valóság szempontjából is létező és azonos magával. Ez az elképzelés már önmagában egy kompenzáció, mely azt a tényt próbálja ellensúlyozni, hogy nem találkozik a valósággal, a valóság szempontjából nem létezik. A profilnak, az [...]

2017-08-31T00:57:12+00:00július 3, 2017|Részletek|

A fejlődés természetes folyamat

A fejlődés – a tudatos változtatás – természetes folyamat. Az egyén természeténél fogva a fejlődést keresi. A fejlődés igénye hajtja akkor is, amikor öntudatlanul, belső indíttatásától vezetve igyekszik a valóság felé. Azonban az egyénnek – ugyancsak természeténél fogva – több lehetősége van annál, mint hogy öntudatlanul, ösztönöktől vezérelve, akár védekező rendszere által saját magát gátolva próbáljon változtatni. Ugyanis [...]

2017-08-31T01:05:49+00:00július 1, 2017|Részletek|

Tegyük fel, hogy…

Az emberi testet az ember feltérképezte, felépítése, működése ismertnek tekinthető, a testről származó ismeretek hozzáférhetőek mindenki számára. Azonban az ember több, mint a teste és a testen túlmutató jellemzői, ember mivoltának további ismérvei, építőelemei és működései még nincsenek összegyűjtve, összefüggéseiben leírva, rendszerbe foglalva. Nincs a tudatnak vagy az értelemnek, ezek működésének a valóságot tükröző és átfogó leírása. [...]

2017-08-31T01:06:56+00:00június 29, 2017|Részletek|